8xbet: Premier League yêu cầu đàm phán về quyền sở hữu Newcastle

Theo 8xbet, Các câu lạc bộ Premier League đã phản ứng giận dữ và yêu cầu sự rõ ràng sau khi chủ tịch của Newcastle, Yasir al-Rumayyan, được mô tả trong một tài liệu của tòa án Hoa Kỳ là “một bộ trưởng đương nhiệm của chính phủ Ả Rập Xê Út”. Nó đã dẫn đến việc Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi liên đoàn xem xét lại những đảm bảo mà chủ sở hữu của Newcastle đưa ra.

Hàng loạt các tờ đơn yêu cầu xem xét về quyền sở hữu Newcastle

Có sự thất vọng từ phần lớn các câu lạc bộ trong giải đấu, sẽ viết thư cho liên đoàn để nêu rõ mối quan tâm của họ. Họ muốn vấn đề này trở thành một mục trong chương trình nghị sự tại cuộc họp cổ đông tiếp theo vào ngày 30 tháng 3 để có thể thảo luận chi tiết.

Tài liệu được nộp trong tuần này đã đặt ra những câu hỏi mới về mức độ tách biệt giữa nhà nước Ả Rập Xê Út và Quỹ đầu tư công (PIF), quỹ đã mua 80% cổ phần của Newcastle vào tháng 10 năm 2021 và có thống đốc là Rumayyan.

Sự phát triển dường như đã khuấy động nỗi sợ hãi từ lâu của nhiều câu lạc bộ về việc tiếp quản PIF. Khi nó được ký kết, 19 câu lạc bộ khác đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp với liên đoàn, muốn hiểu lý do tại sao thỏa thuận đã được phê duyệt. Trước đó, họ đã tin rằng nó đã bị chặn và đã vô cùng sửng sốt khi biết thông qua các phương tiện truyền thông rằng nó sẽ được thông qua.

Ngay sau đó, Premier League cũng đã bỏ phiếu về các quy tắc ngăn chặn Newcastle thực hiện các hợp đồng tài trợ giá trị cao với các công ty Ả Rập Xê Út có liên quan đến chủ sở hữu – được gọi là giao dịch bên liên quan.

Các công ty Ả Rập Xê Út đang sở hữu tại Premier League quá nhiều

Last update: : Tháng Năm 1, 2023

Category: Bóng Đá